FAKTURY PRZESYŁANE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Warunki składania reklamacji

1.1. Usługobiorca ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących realizacji Usług.

 

1.2. Zgłoszenia reklamacyjne Usługobiorcy mogą być składane za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie https://stw.bydgoszcz.pl/strefa-klienta lub w formie pisemnej na adres Usługodawcy.

 

1.3. Reklamacje są rozpatrywane przez Usługodawcę.

 

1.4. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące Dane Usługobiorcy: NIP, Nazwa firmy klienta, telefon, email, opis przedmiotu reklamacji.

 

1.5. Usługodawca dokona oceny zgłoszenia reklamacyjnego w ciągu do 3 dni roboczych od dnia jego wpłynięcia.

 

1.6. W przypadku niemożliwości rozpatrzenia reklamacji w terminie, o którym mowa w punkcie 1.5., Usługodawca powiadomi Usługobiorcę o tym fakcie wraz z podaniem przyczyny drogą elektroniczną (warunkiem jest podanie adresu email).

 

1.7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do pozostawienia zgłoszenia reklamacyjnego bez rozpoznania, jeżeli będzie ono wynikało z nieznajomości postanowień Regulaminu.

 

1.8. Złożenie reklamacji nie upoważnia do nieopłacenia faktury lub opóźniania zapłaty z powodu oczekiwania na weryfikację i rozpatrywanie reklamacji.

 

1.9. Wysłanie zgłoszenia reklamacyjnego oznacza akceptację warunków składania reklamacji.

NIP firmy
Nazwa firmy / Klienta
Twój e-mail:
Numer telefonu
Numer zlecenia
Opis usterki
Załącznik / zdjęcie
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Reklamacja usługi

PLIKI DO POBRANIA, REGULAMINY, ZASADY

 

W celu ułatwienia dostępu do niezbędnych informacji, udostępniamy poniżej sekcję z plikami do pobrania, regulaminami oraz zasadami. Wszystkie dokumenty są dostępne w formacie PDF i mogą być pobrane bezpłatnie. Zachęcamy do zapoznania się z nimi, aby mieć pełną świadomość naszych polityk, procedur i zasad obowiązujących w naszej organizacji.

KSIĘGOWOŚĆ

52 349 41 34

FAX

52 381 49 95

SPEDYCJA

52 381 49 91

BIURO

52 381 41 41

52 381 41 42

MENU

ADRES

ul. Łochowska 16

86-005 Lipniki

tel. +48 381 41 41

PL5542921578

REGON 000336496

 

KONTAKT

E-mail
Wiadomość
WYŚLIJ
WYŚLIJ
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

©2024 STW BYDGOSZCZ